فرمانداری شهرستان جویبار

جلسه ساماندهی طرح سالمسازی دریا برگزار شد

جلسه ساماندهی طرح سالمسازی دریا برگزار شد

برگزاری سومین جلسه ساماندهی طرح سالمسازی دریا با حضوررجبعلی وهابی فرماندارشهرستان جویبار

برنامه ریزی جهت اجرای طرح سالمسازی دریای شهرستان جویبار


جلسه ساماندهی طرح سالمسازی دریا برگزار شد

ادامـــه
+ +1 -

افتتاح هشتاد و پنجمین پایگاه اورژانس مازندران در لاریم

افتتاح هشتاد و پنجمین پایگاه اورژانس مازندران در لاریم

با حضور رجبعلی وهابی فرماندار شهرستان جویبارپایگاه اورژانس جاده ای در روستای لاریم افتتاح شد.

پایگاه اورژانس لاریم به عنوان هشتاد و پنجمین پایگاه اورژانس مازندران و پنجاه وسومین پایگاه اورژانس جاده‌ای افتتاح شد.


افتتاح هشتاد و پنجمین پایگاه اورژانس مازندران در لاریم

ادامـــه
+ 0 -