فرمانداری شهرستان جویبار

روابط عمومی و ارزیابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات

۱- جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری
۲- بررسی و تجزیه و تحليل مطالب منتشر شده در رسانه هاي گروهي در ارتباط با فرمانداري
۳- ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني فرماندار و ديگر مسئولين
۴- همکاری در برگزاری سمينارها و گردهمايي هاي متشکله توسط فرمانداري و تهيه گزارش هاي سمعي و بصري و انعكاس آن از طريق رسانه هاي گروهي و هماهنگي در اين قبيل موراد با رسانه ها
۵- ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداري و ادارات
۶- همکاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبي و برپايي نماز جماعت و تعظيم شعائر اسلامي
۷- انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداري
۸- ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتي ، نوار ، فيلم و روزنامه
۹- در صورت تامین اعتبار اداره کتابخانه فرمانداری
۱۰- همکاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان
۱۱- انجام امور سمعی و بصری فرمانداري
۱۲- تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق
۱۳- ارائه تحلیل و گزارش نهایي براي مراسم و بيان مشکلات احتمالي و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق
۱۴- تهیه گزارش از مشکلات شهرستان با همکاری دستگاه هاي اجرايي و ارائه به مافوق
۱۵- حضور در میان جامعه شهری و روستايي و آگاهي از مشکلات فصلي و دائمي مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق
۱۶- حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهي از برنامه ها و تهيه گزارش و ارائه به مافوق
۱۷- ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق
۱۸- همکاری در زمینه تشکيل جلسات شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي شهرستان
۱۹- تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه هاي شهرستان در ابعاد مختلف
۲۰- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق