فرمانداری شهرستان جویبار

معرفی شهرستان

تاريخچه مختصري از وجه تسميه شهرستان جويبار:

جويبار يكي از شهرستانهاي مركزي استان مازندران در ساحل نيلگون درياي خزر در 52 درجه و 55 دقيقه طول شرقي از نصف النهار مبدا و 36 درجه و 59 دقيقه عرض شمالي واقع شده است. اين شهرستان با وسعت 5/285 كيلومتر مربع 2/1 درصد مساحت استان را دارا بوده و بر طبق سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 95 اين شهرستان 77576 نفر جمعيت را دارا مي باشد.
جويبار تا قبل از مرداد ماه سال 1376 جزء يكي از بخشهاي شهرستان قائمشهر محسوب بوده كه با تصويب هيات محترم دولت ارتقاء يافته هم اكنون با دو شهر (جويبار-كوهيخيل) و 2 بخش (مركزي-گيلخواران) 4 دهستان (لاريم،چپكرود، حسن رضا،سياهرود) داراي 75 پارچه روستا و آبادي مي باشدكه در طول اين مدت خدمات قابل توجهي در بخشهاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و اقتصادي ، زيرساختي و عمراني و ... از سوي نظام جمهوري اسلامي بواسطه دولت هاي مختلف انجام شده كه جاي تقدير دارد. از آثار و شواهد مكتوبي كه بتواند از ساكنين اوليه شهر جويبار فعلي اطلاعاتي به ما بدهد وجود ندارد اما در مورد سابقه سكونت زندگي و تمدن در مازندران از بررسيهاي تاريخي و باستاني بعمل آمده معلوم شد كه زندگي انسانهاي دوره پارينه سنگي ميانه و پارينه سنگي جديد در اين استان همانند ديگر فلات استان بوده است سابقه سكونت در منطقه مازندران به حدود 10000 سال پيش مي رسد و در قرن اول هجري قمري قسمت اعظم منطقه تحت سكونت قرار گرفت منطقه جويبار را هم بايد در همين چارچوب بررسي نمود و انتظار داشت كه در اينجا نيز حياط بشري و سكونت گاههاي انساني وجود داشته باشد اما هنوز كاوشهاي باستانشناسي در اينجا انجام نگرديده است.
طبق شواهد تاريخي سابقه جويبار به دوره شاه عباس صفوي بر مي گردد. در قرن 16 ميلادي به فرمان شاه عباس صفوي سكونت اجباري كردها، سمناني ها، تركها، و خراساني ها در اين منطقه به عنوان مرزداران سرحدات شمالي براي جلوگيري از تجاوز تركمن ها و ازبكها صورت گرفت اولين طايفه اي كه به اين منطقه كوچانده شدند طايفه مدانلو از قوم كرد بودند و هم اكنون يكي از محله هاي جويبار (كردمحله) و آباديهاي اطراف (كردكلا) به نام اين طايفه مي باشد.