فرمانداری شهرستان جویبار

مراسم کلنگ زنی فاز دوم ساختمان دادگستری جویبار

مراسم کلنگ زنی فاز دوم ساختمان دادگستری جویبار

برگزاری مراسم کلنگ زنی فاز دوم ساختمان دادگستری جویبار

با حضوررجبعلی وهابی فرماندارشهرستان جویبار و تقوی فر رئیس کل دادگستری استان برگزار شد


مراسم کلنگ زنی فاز دوم ساختمان دادگستری جویبار
ادامـــه
+ 0 -

جلسه ستاد ارتحال ملکوتی حضرت امام ره و قیام 15 خرداد

جلسه ستاد ارتحال ملکوتی حضرت امام ره و قیام 15 خرداد

برگزاری جلسه ستاد ارتحال ملکوتی حضرت امام ره و قیام 15 خرداد شهرستان جویبار

برنامه ریزی جهت برگزاری هرچه باشکوهتر سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره ) و قیام خونین 15 خرداد در سطح شهرستان جویبار


جلسه ستاد ارتحال ملکوتی حضرت امام ره و قیام 15 خرداد


ادامـــه
+ 0 -

بازدیدمعاون فرماندار از کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای

بازدیدمعاون فرماندار از کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای

خسرو طالبی معاون فرماندار از کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای در شهرستان جویبار

با حضور خسرو طالبی معاون فرماندار از کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای در شهرستان جویباربازدید شد


بازدیدمعاون فرماندار از کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای
ادامـــه
+ 0 -

جلسه کارگروه اشتغال و کارگروه تسهیل شهرستان برگزار شد

جلسه کارگروه اشتغال و کارگروه تسهیل شهرستان برگزار شد
برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و کارگروه تسهیل با حضور وهابی فرماندارشهرستان جویبار
پیگیری مصوبات کارگروه اشتغال و کارگروه تسهیل شهرستان جویبار


جلسه کارگروه اشتغال و کارگروه تسهیل شهرستان برگزار شدادامـــه
+ +1 -