فرمانداری شهرستان جویبار

برگزاری یادواره 3300 شهید ارتش در شهرستان جویبار

برگزاری یادواره 3300 شهید ارتش در شهرستان جویبار

جلسه برگزاری یادواره 3300 شهید ارتش استان مازندران در محل فرمانداری شهرستان جویبار برگزار شد

یادواره 3300 شهید ارتش در شهرستان جویباربرگزار می گردد


برگزاری یادواره 3300 شهید ارتش در شهرستان جویبار
ادامـــه
+ 0 -