فرمانداری شهرستان جویبار

دیدار نوروزی با وهابی فرماندار به روایت تصاویر

دیدار نوروزی با وهابی فرماندار به روایت تصاویر

دیدار نوروزی مدیران و روسای ادارات با رجبعلی وهابی فرماندار دیدار نوروزی نمودند

مدیران و روسای ادارات با وهابی فرماندار شهرستان جویبار دیدار و سال نو را تبریک گفتند


دیدار نوروزی با وهابی فرماندار به روایت تصاویر
ادامـــه
+ 0 -