فرمانداری شهرستان جویبار

برگزاری یادواره 3300 شهید ارتش در شهرستان جویبار

برگزاری یادواره 3300 شهید ارتش در شهرستان جویبار

جلسه برگزاری یادواره 3300 شهید ارتش استان مازندران در محل فرمانداری شهرستان جویبار برگزار شد

یادواره 3300 شهید ارتش در شهرستان جویباربرگزار می گردد


برگزاری یادواره 3300 شهید ارتش در شهرستان جویبار
ادامـــه
+ 0 -

جلسه شورای اداری شهرستان جویبار

جلسه شورای اداری شهرستان جویبار

برگزاری اولین جلسه شورای اداری شهرستان جویبار در سال 97

با حضور وهابی فرماندارشهرستان جویبار اولین جلسه شورای اداری شهرستان جویبار سال ۹۷ درمسجد جامع بالامحله برگزار شد


جلسه شورای اداری شهرستان جویبار
ادامـــه
+ 0 -