فرمانداری شهرستان جویبار

جلسه بررسی مشکل جویبار لوله با حضور وهابی فرماندار


جلسه بررسی مشکل جویبار لوله با حضور وهابی فرماندار

با حضور وهابی فرماندار شهرستان جویبار ، مدیرکل امور مالیاتی و مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان برگزار شد

بررسی مشکل شرکت جویبار لوله


جلسه بررسی مشکل جویبار لوله با حضور وهابی فرماندار
ادامـــه
+ 0 -

بازدید استاندار از پروژه سالن ورزشی روستای میانملک

بازدید استاندار از پروژه نیمه تمام سالن ورزشی روستای میانملک

استاندار مازندران با معیت وهابی فرماندار شهرستان جویبار از پروژه نیمه تمام سالن ورزشی و ساختمان دهیاری روستای میانملک بازدید کردند

درخواست تخصیص اعتبار جهت اتمام پروژه نیمه تمام


بازدید استاندار از پروژه سالن ورزشی روستای میانملک
ادامـــه
+ 0 -

بازدید استاندار ازمرکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی چپکرود جویبار

بازدید استاندار ازمرکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی جویبار

استاندارمازندران با معیت وهابی فرماندار شهرستان جویبار ازمرکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی چپکرود جویباربازدید نمودند

رییس جهاددانشگاهی کشور:
سیاست جهاددانشگاهی انجام کارها بر اساس مزیت های بومی و ملی است .

بازدید استاندار ازمرکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی چپکرود جویبار
ادامـــه
+ 0 -