فرمانداری شهرستان جویبار

جلسه جلوگیری از آنفلونزای فوق حاد پرندگان برگزار شد

جلسه جلوگیری از آنفلونزای فوق حاد پرندگان برگزار شد

رئیس دامپزشکی جویبار :
۱۰ درصد گوشت سفید در شهرستان تولید می شود

رئیس دامپزشکی جویبار با اشاره به اینکه ۱۰ درصد گوشت سفید در شهرستان تولید می شود گفت:صنعت طیور یکی از صنایع مهم شهرستان محسوب می شود


جلسه جلوگیری از آنفلونزای فوق حاد پرندگان برگزار شد

ادامـــه
+ 0 -

جلسه کارگروه آب کشاورزی شهرستان برگزار شد

جلسه کارگروه آب کشاورزی شهرستان برگزار شد

برگزاری جلسه کارگروه آب کشاورزی شهرستان با حضور خسرو طالبی معاون فرماندارشهرستان جویبار

مدیر آب منطقه ای قائمشهر و جویبار گفت:
امسال جزو خشکسال ترین سال های دهه های گذشته است


جلسه کارگروه آب کشاورزی شهرستان برگزار شد

ادامـــه
+ 0 -