فرمانداری شهرستان جویبار

نشست خبری پایان سال با معاون فرماندار

نشست خبری پایان سال با معاون فرماندار

با حضور خسرو طالبی معاون فرماندار شهرستان جویبار نشست خبری پایان سال با خبرنگاران و اصحاب رسانه درمحل فرمانداری برگزار شد

معاون فرمانداری جویبار:
کمبود اعتبار مهمترین مشکل اتمام پروژه های نیمه کاره در جویبار است


نشست خبری پایان سال با معاون فرماندار

ادامـــه
+ 0 -

جلسه کارگروه خبازان شهرستان برگزار شد


جلسه کارگروه خبازان شهرستان برگزار شد

با حضور وهابی فرماندار شهرستان جویبار جلسه کارگروه خبازان شهرستان برگزار شد

وهابی فرماندار :
در ایام تعطیلات نوروز تمامی نانوایی ها به مردم خدمات ارائه می دهند


جلسه کارگروه خبازان شهرستان برگزار شد


ادامـــه
+ 0 -

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان

جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور طالبی معاون فرماندار

با حضور خسرو طالبی معاون فرماندار جلسه ستاد تنظیم بازاردر محل فرمانداری برگزار شد

برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان با حضور طالبی معاون فرماندار شهرستان جویبار برگزار شد


جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستانادامـــه
+ 0 -

جلسه صندوق بیمه اجتماعی روستایی و کشاورزان

جلسه صندوق بیمه اجتماعی روستایی و کشاورزان

جلسه صندوق بیمه اجتماعی روستایی و کشاورزان با حضور خسرو طالبی معاون فرماندار در محل بخشداری مرکزی برگزار شد

معاون فرماندار جویبار:
شمار بیمه شدگان روستایی و عشایری شهرستان با توجه به جمعیت ۴۳ هزار نفری این قشر اندک است.


جلسه صندوق بیمه اجتماعی روستایی و کشاورزانادامـــه
+ 0 -