فرمانداری شهرستان جویبار

جلسه کارگروه اشتغال و کارگروه تسهیل شهرستان

جلسه کارگروه اشتغال و کارگروه تسهیل شهرستان برگزار شد

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و کارگروه تسهیل با حضوررجبعلی وهابی فرماندارشهرستان جویبار

پیگیری مصوبات کارگروه اشتغال و کارگروه تسهیل شهرستان جویبار


 جلسه کارگروه اشتغال و کارگروه تسهیل شهرستان

ادامـــه
+ 0 -

برگزاری جلسه راهیان نور با حضور وهابی فرماندار

برگزاری جلسه راهیان نور با حضور وهابی فرماندار

جلسه راهیان نور با حضور وهابی فرماندار شهرستان جویبار برگزارشد

فرماندار جویبار:
جوانان امروز دوران دفاع مقدس را ندیدند باید بافرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند.


برگزاری جلسه راهیان نور با حضور وهابی فرماندار
ادامـــه
+ 0 -

جلسه توجیهی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

جلسه توجیهی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برگزار شد

با حضورخسرو طالبی معاون فرماندار جلسه توجیهی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برگزار شد

انتخاب روستاهای هدف جهت توسعه اقتصادی و اشتغالزایی


جلسه توجیهی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

ادامـــه
+ 0 -