فرمانداری شهرستان جویبار

جلسه کارگروه سلامت و کارگروه پسماند شهرستان

جلسه کارگروه سلامت و کارگروه پسماند شهرستان

برگزاری جلسه کارگروه سلامت و کارگروه پسماند شهرستان با حضوررجبعلی وهابی فرماندارشهرستان جویبار

رئیس مرکز بهداشت جویباردر جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان عنوان کرد :
تعداد 4400 نفر از جمعیت بالای 30 سال شهرستان جویبار دچار فشار خون بالا می باشند


جلسه کارگروه سلامت و کارگروه پسماند شهرستان
ادامـــه
+ 0 -