فرمانداری شهرستان جویبار

بازدید دکتر اسلامی استاندار از شهرستان جویبار


بازدید دکتر اسلامی استاندار از شهرستان جویبار

دکتر اسلامی استاندار مازندران با معیت وهابی فرماندار شهرستان جویبار ، امام جمعه از مركز پرورش ماهيان خاوياری قره‌برون جويبار و پل سیکا پل بازدید کردند

استاندار مازندران :
تسریع در انجام پروژه سیکاپل


بازدید دکتر اسلامی استاندار از شهرستان جویبار
ادامـــه
+ 0 -